Registrierung / Login für Studierende class="head_mail" href="mailto:uh!pont!bedinu!kukac!m!pont!yduts">uh!pont!bedinu!kukac!m!pont!ydutsNagyerdei krt. 98. Debrecen H-4032
Startseite Beköltözési tájékoztató

Beköltözési tájékoztató

Kedves Kollégista!
Köszöntjük a Study M Hotel – és Diákotthon és lakói között. Az itt következő „száraz”, de hasznos
összeállításból megismerheti a mindennapi kollégiumi élet legfontosabb szabályait. Nem „elrettentő”
olvasmánynak szánjuk, de javasoljuk, hogy időnként vegye „kézbe”. Meglátja, megéri! Ha már „rutinos
kollégista”, akkor is találkozik újdonságokkal. Ebben a tájékoztatóban összegyűjtött szabályok, szabályzatok
betartására a beköltözésekor a szerződéskönyv aláírásával kötelezte el magát!

Kellemes és tartalmas diákotthoni létet kívánnak Önnek a Study M Hotel – és Diákotthon dolgozói.
A beköltözéskor a szobaleltár aláírásával valamint a szoba állapotának rögzítésével a szobalakók
egyetemleges felelősséget vállalnak a lakóegységért. Egyszerűsítve: a károkozás bármelyik szobalakóval
megtéríttethető. Ennek az év végi kiköltözésnél, az utolsóként a szobából kiköltöző személy esetében lesz igazán
nagy jelentősége, hisz a szobát leltárilag és állapot szerint tőle „vesszük vissza”.

A Study M Hotel – és Diákotthon 14 éves épület. A gondos karbantartás mellett is előfordulhatnak a természetes
elhasználódásból eredően kisebb esztétikai hiányosságok a lakóegységekben. Ezért a legproblémásabb,
legsérülékenyebb eszközöket minősítjük, és a minősítés rákerül a szobaleltár lapra. Bízunk benne, hogy ez mindkét
fél számára megkönnyíti a vitás kérdések kezelését. Ezen felül minden észrevételt a beköltözéskor a leltárlapon
rögzíteni kell. Később reklamációt csak ez alapján tudunk elfogadni, ezért kérjük, szánjanak erre időt.
Kártérítések. Abban az esetben lehet ezzel szembesülni, ha az épületet, személyes használatba adott tárgyakat nem
rendeltetésszerűen használják, és ebből kifolyólag a természetes elhasználódáson felüli mértékben romlik az adott
tárgynak, eszköznek, helyiségnek az állaga.

A fő szabály károkozás esetén, hogy a kár közvetlen beállta előtti állapotot kell visszaállítatni. Ha ez megoldható
egy alkatrész cseréjével, akkor csak ennek az alkatrésznek a cseréjét kell kártérítésként megfizetni. Vannak olyan
esetek is, amikor csak az egész eszköz, tárgy cseréjével, nagyjavításával oldható meg, a helyreállítás, mely a
költségekben is nyomatékosabban jelentkezik.

Mire gondolunk? Nézzünk egy-két példát! Az egész évben takarítatlan, ráégetett ételmaradékban gazdag főzőlapot
általában nem lehet sérülés nélkül takarítani. Sérül a felület, festés, mely a burkolat cseréjével orvosolható. Itt csak
a megelőzés segít (főzés után le kell takarítani). Másik példaként lehet felhozni a dohányzási tilalom ellenére a
szobában rendszeresen dohányzáson ért lakóközösséget. Ebben az esetben sem kell sértésként elkönyvelni, ha az
üzemeltető ragaszkodik a szoba újra festéséhez, vagy annak költségének megtérítéséhez (ugye ön sem lakna
szívesen egy „agyonfüstölt szobában”)! Kártérítések esetében, ahol valamilyen oknál fogva a kiindulási állapot
nem állítható helyre, a keletkezett kárt meg kell téríteni. A kártérítés számítása amortizált, vagy maradványértéken
történik. A leggyakrabban előforduló tételeket az üzemeltető hirdetménybe teszi közzé.

Az alkalmazott kártérítési tételek közül néhány (a szándékunk ezeknek a kártérítési összegeknek a közreadásával a
figyelemfelkeltés és a megelőzés, nem az elrettentés!): falfestés négyzetméterenként 750 Ft (a falat technikailag
„foltolni” nem lehet, így legalább a következő sarokig festeni kell); tönkretett, kiégetett függöny: 800-8850 Ft/db;
elektromos főzőlap összeégetése, festék lekaparása 2000-7400 Ft.

A műanyag hűtő tetején lehetőség szerint ne tároljanak semmit, különösen ne meleg hajsütő vasat. A körömlakk
lemosó oldja a burkolatot és a festéket, ezért ennek használatát mellőzni kell a hűtőn. (A hűtő burkolata csak annak
cseréjével javítható, mely (akár) 50000 Ft-ba is kerülhet!!!).

A lakóegységekben, az előterekben és a folyosókon a falra, az ajtóra, a bútorlapokra (értsd szekrényajtók, falvédő-
szegély, polc), a csempére TILOS bármely típusú ragasztóval ragasztani. Sem a Cellux, Tixo, csumiz,
pillanatragasztó, sem az Önök által ártalmatlannak nevezett ragasztó nem jelent kivételt ez alól. Fontos, hogy
kiköltözésnél a jelenlegi állapotot kérjük visszaállítani. A ragasztási dekorálási szabályok figyelmen kívül
hagyóit kártérítésre kell köteleznünk. Nem fogjuk vizsgálni milyen nyomot hagy eltávolítása esetén az adott
ragasztó, használná e valaki az adott tárgyat, stb., a puszta tény is elég a kártérítéshez! A kártérítésekből
befolyó összegeket a hibák eltüntetésére, a sérült eszközök pótlására használjuk fel.

A közös használatú terekben fellelhető, mozdítható közös használatú eszközök, tárgyak szobákba való bevitele
szintén TILOS, mert ebben az esetben a közösség nem tudja használni azt. Amennyiben ez előfordul kártérítésként
kénytelenek leszünk a helyreállítás díját kiszámlázni az érintettek felé (3500 Ft/db)!

A dohányzás sarkalatos pontja az együttélésnek. A Study M Hotel – és Diákotthon nemdohányzó épület.
Dohányozni csak a szabadban, a bejáratoktól minimálisan 5 méterre, a kijelölt dohányzó helyen lehet. Jó ha tudja,
hogy a dohányzási szabályok megsértőivel szemben mérlegelés nélkül kell fegyelmi eljárást kezdeményeznünk!
Az épületben összetett tűzvédelmi rendszer működik. Ennek elemei többek között a szobákban felszerelt optikai
füstérzékelők. A rendszer szabotázs védett, így kérjük, ne próbálja meg azt hatástalanítani, szerelni, mert az azt
azonnal jelzi és naplózza. A házirend szerint tilos a füstérzékelő manipulálása, letakarása. A tűzjelző rendszer
füstöt érzékelve azonnal a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon is riaszt.
A riasztás az épület nagyságábóladódóan kiemelt riasztásnak minősül és több tűzoltókocsi kezdi meg a helyszínre vonulást.

Tűzvédelmi szabályok megsértése esetében (pl. tiltott helyen történő dohányzás) a helyszínre vonulás költségeit a
szabály megszegőjének kell állnia. Ezen felül tűzvédelmi bírságra is számíthat a vétkes. Extrém esetben
„végösszeg” megközelítheti akár az egymillió (nem tévedés!!!) forintot is. Nem utolsó szempont az sem, hogy
ebben az esetben kezdeményeznünk kell a vétkes személy fegyelmi felelősségre vonását. Mivel a jelenlegi OTSZ
szabályzat szerint minden tűzjelzést követően rendkívüli karbantartást kell elrendelnünk – ezért annak
költsége a tűzjelzést okozó hallgatót terheli. Szándékosság esetében nincs bocsánat, rögtön az első alkalommal
ezt meg is fogjuk tenni. Ugyanezt fogjuk tenni a folyosókon található, piros színű kézi tűzjelzésadó indokolatlan
benyomása esetében is. Téves riasztás esetén a rendkívüli karbantartás költségét az azt okozóra terheljük.
Tűz észlelése esetén a Tűzvédelmi szabályzatban leírt módon kell eljárni. A beérkezett tűzjelzést az épületben
megszólaló szirénák jelzik. Ha a szirénák szólnak, kérjük, hogy a legrövidebb menekülési útvonalon hagyja el az
épületet. Mindaddig, amíg a hangjelzés fennáll, vagy a személyzet azt meg nem engedi, az épületbe visszatérni nem
lehet. Minden tűzjelzést mérlegelés és késedelem nélkül a legkomolyabban kell venni.

Zárt láncú videó rendszer működik az épületben, mintegy 36 kamerával és komoly informatikai képfeldolgozó
kapacitással. A kamerák folyamatosan rögzítik az épület forgalmát. Elsődleges célunk a vagyonbiztonság
megteremtése és az épület forgalmának ellenőrzése. Ezt a rendszert használjuk a beléptető rendszer szabályszerű
használatának ellenőrzésére is. A felvételeket három nap eltelte után megsemmisítjük. A felvételeket az
adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint kezeljük csak jogi eljárás keretében adjuk ki használjuk fel.
Az épületben chipkártyás beléptető rendszer üzemel. A rendszer használatakor fontos néhány szabály ismerete.
Talán a legfontosabb, hogy logikailag a rendszer egy beléptetést követően egy kiléptetést kér az adott zónából,
egyéb esetben nem engedi vissza a kártyabirtokost a zónába.

Tehát, akár ki, akár belép egy kártyaolvasóval
felszerelt ponton, kártyáját le kell olvastatnia. Abban az esetben is, ha többen haladnak egyszerre keresztül és így
az ajtó még nyitva van. Ellenkező esetben nem tud visszajönni az épületbe. A kártyaolvasás megtörténtét a terminál
csipogással jelzi. A kártyát tilos kifúrni, ha feltétlenül rögzíteni akarja, a recepción vásárolhat hozzá kártyatartó
tokot.
Vészhelyzet esetében a rendszer automatikusan nyitja az ajtókat. Műszaki hiba estében vésznyitásra az ajtók
mellett elhelyezett zöld egység benyomásával van lehetőség. A vésznyitással egy időben riasztás fut be a
recepcióra.

A beléptető rendszerben a keresztül haladás jogosságát munkatársaink folyamatosan ellenőrizni fogják. Szükség
szerint kérik, hogy igazolják magukat. Ezt ne zaklatásnak vegyék, hanem az Önök biztonsága érdekében megtett
lépésként tartsák számon.

A beléptető rendszert szándékosan szabálytalanul használók vétséget követnek el, mely a házirend megsértésének
minősül.

Vendégfogadás szabályozása. Mindenkinek lehetősége van vendéget fogadnia 8 és 23 óra között. A Diákotthonban
8-23 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a diákotthonba, ha a látogatót fogadó
diákotthoni hallgató a diákotthonban tartózkodik, hívásra a recepción megjelenik.
A látogatás a vendéget fogadó hallgató, recepción történő megjelenésével és az elektronikus belépőkártya vendég
általi átvételével kezdődik. (Amennyiben a látogatott nem jelenik meg a recepciónál a látogató csak a recepció
előtérben tartózkodhat.) A látogatás a belépőkártya leadásával fejeződik be. Amennyiben elektronikus
belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég köteles a diákotthonnak
önköltségi áron (3.500 Ft) megtéríteni.

Főkulcsos rendszer, másolhatatlan kulcsok. A zárrendszer kialakításánál is a biztonság került a figyelem
középpontjába. A zárak fő- és vezérkulcsos rendszerben működnek. A kulcsokat nem lehet másoltatni. A kulcs
elvesztése a zárbetét cseréjét vonja maga után. Ebben az esetben a „vétkesnek” a zárbetét cseréjének
anyagköltségét (10.000 Ft/zárbetét) kell fedeznie.

Internet használat. Minden szobában annyi Internet csatlakozási pont van kiépítve, ahány lakója van a szobának.
Az egyetemi szolgáltató jelenlegi szabályozása szerint a Wi-Fi router használata nem engedélyezett. Az ilyen
eszközök működése döntő többségükben nem biztosított. Nyílt Wi-Fi hozzáférési pont teljes épületben
biztosított.

Kollégiumi díjfizetés: közvetlenül a Debreceni Egyetem felé kell teljesíteni a Neptun rendszeren keresztül. A
fizetés módjáról az egyetem képviselőitől kapnak részletes tájékoztatást!

Telefonálás. Minden szobában található telefonkészülék. Ezekről a készülékekről ingyenesen elérhető a debreceni
felsőoktatási telefonhálózatba bekapcsolt összes mellék. Külső hívás kezdeményezésére hallgatóknak nincs
lehetősége. A Study M Hotel – és Diákotthon központi száma (52) 532-348. A szobák mellékeinek hívószáma a
következő képlet segítségével határozható meg:52+a szobaszám (pl. 102 szoba 52102)
 

Közös használatú konyhák. Kérjük, Ön is olyan állapotban hagyja főzés és étkezés után, amilyenben azt találta.
Ügyeljen a tisztaságra. A kint felejtett mosatlan eltávolítását a hatóságok megkövetelik tőlünk, így az étkezést,
főzést követően az edényzetet, étkezésre használt eszközöket el kell mosogatni.

Felügyelet nélkül ne hagyjon a tűzhelyen edényt vagy abban ételt, távozásakor győződjön meg róla, hogy az
elektromos fogyasztókat kikapcsolta-e! Az itt található hűtőkbe csak névvel és az elhelyezés dátumával ellátott
élelmiszereket lehet tárolni. Amennyiben ez a csomagon, dobozon nincs feltüntetve a közegészségügyi előírások
miatt ezeket meg kell semmisítenünk! Ugyanez a sors vár a nyilvánvalóan fogyasztásra alkalmatlanná vált ételekre
is.
A sütőzsiradék gyűjtésére, gyűjtőedényeket helyeztünk el. Kérjük, a használt zsiradékot ezen edényekbe ürítsék!

Szeméttárolás: Minden szinten helyezkedik el szeméttároló rendszer. Ezeket jól látható feliratok jelzik. Kérjük
minden lakónkat, hogy a szemetet rendszeres időközönként lehetőség szerint zacskóba ürítsék. Égő, parázsló gyufa,
csikk ürítése a rendszerben szigorúan tilos és tűzveszélyes cselekedet. Hallgatótársaikkal szembeni figyelmesség,
ha a szeméttároló ajtaját zárva tartják, így a zajhatások nagymértékben csökkenthetők és a szemét „illata” sem járja
át a környező folyosó részeket. A környezettudatos hallgatókat kérjük arra, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot
rendszeresen (legalább hetente egyszer) vigyék az említett helyekre.

Takarítás A személyzet napi szinten csak a közös használatú tereket takarítja, a lakószobákat nem. Ez alapvetően a
lakók feladata. Megköveteljük a rendszeres takarítást (lsd. Házirend), valamint a szemét kihordását.

Hallgatói lakóegységben kéthetente csak ágyneműt cserélünk. A személyzet a takarításkor és ágyazáskor ellenőrzi
a szobák állapotát. Amennyiben az nem felel meg az elvártaknak, a szobát írásban értesítjük.
Nagyon fontos: Az ágyneműcserét csak abban az esetben tudjuk kellő eredménnyel elvégezni ha az ágyról
lepakolnak, a szemetet kiviszik.

Mivel a vizes helyiségekben nem takarítunk, kifejezett kérésünk, hogy itt a króm felületeket a megfelelő szerrel
takarítsák. Nagyon sok kártérítési ügy keletkezett már a helytelen takarításból. Ezek a felületek igen érzékenyek
bizonyos vegyszerekre. tanácsként a háztartásokban ismert szabályokat csokorba foglalva:
- nem tisztítható a króm felület klór tartalmú tisztító és WC tisztító szerekkel (Hipo, Domestos, stb.), ezekre
a legalkalmasabb vegyszerek a foszfor-, citrom- és gyümölcssav alapú tisztítószerek, valamint az ecet.
Ezek oldják a vízkövet, és nem károsítják a csaptelepeket. (Nem ajánljuk a „saját néven” áruházláncok által
forgalmazott termékeket, mert nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, sőt inkább kárt okoznak!) A
klórtartalmú vegyszer zöld elszíneződést okoz, erről ismerhető fel.
- a vegyszeres tisztítást követően a króm felületet bő vízzel le kell mosni, azt követően szárazra kell törölni.
A legjobb tisztítószerek is komoly károkat tudnak okozni abban, az esetben, ha egy óránál tovább
maradnak a króm felületeken.
- tilos a vegyszereket forró felületen és/vagy forró vízzel együtt alkalmazni. Ez a típusú hiba a felületeken
sötétbarnás-feketés valamint szivárványos elváltozást okozhat.
A szakszerűtlen takarításból keletkezett károkozásokat a szoba lakóival kell megtéríttetnünk. Ezért, ha valamiben
nem biztos, arról inkább kérdezze meg a gondnokság munkatársait.

Javítások. Ami elromolhat az el is romlik. Ebben az esetben a recepciókon megtalálható hibajegyzékbe kell
felvetetni a meghibásodást és szolgáltatóink igyekszenek azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.
Kik lesznek a segítségére? Elsősorban a recepciósok, majd a gondnokok.
Kerékpártároló használata. Amennyiben kerékpárját szeretné elhelyezni, arra kerékpártárolóban van lehetőség –
a szobába, előtérbe (épületbe) történő elhelyezése tilos. Csak regisztrált használók vehetik fel a tároló kulcsát és
helyezhetik el ott kerékpárjukat.

Az épület előtt, a kerékpártartókban elhelyezett kerékpárokért nem tudunk felelősséget vállalni. Sajnos
videofelvételek bizonyítják, a legjobb és legdrágább záróeszköz sem tart vissza egy profi tolvajt 6 másodpercnél
tovább. Ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy egyéb tárgyakhoz (korlát, lépcsőnjáró stb. ne lakatolja hozzá
biciklijét.

Állattartásra a Diákotthon területén a Házirendben szabályozott módon van lehetőség. Ettől eltérni csak kivételes
és indokolt esetekben tudunk. A kérést írásban, indoklással, és azokat alátámasztó dokumentumokkal együtt kell
benyújtani .

Ki-, be-költözése. Az időpontok a Study M Hotel – és Diákotthon honlapján (www.study.udhotels.hu) érhetők el.
Kérjük, regisztráció után itt válasszon időpontot magának.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkkal sikerült a legfontosabb dolgokra felhívni a figyelmüket. Reméljük,
kellemes és eredményes diákotthoni évek várnak Önre a Study M Hotel – és Diákotthon épületében!
 
 
© 2024 Alle Rechte vorbehalten! Betreibergesellschaft: UD Hotels Kft. Nagyerdei krt. 98. Debrecen H-4032
Erstellt von:WebDeb.hu